baner
Nr konta bankowego: 32 1090 1665 0000 0001 3140 2240
Strefa członkowska

Sponsorzy

Krakowski Bank Spółdzielczy

Stowarzyszenie Klubu Sportowego PYCHOWIANKA Kraków

3 6 8 5 9 1 0 0 0 7 0 0 2 1 0 0 5 2 5 9 8 1 0 0 0 1

Dziękujemy...

Pragniemy gor±co podziękować:

Firmie "Green Hill" - za ufundowanie piłki meczowej.

Firmie "KRAK-SPORT" - za ufundowanie kompletu strojów.

Panu Władkowi Kapucie (wła¶cicielowi "Pubu Skalica") - za transport na mecze wyjazdowe oraz podarowanie prosiaka i napojów na imprezę kończ±c± rundę.

Panu Rafałowi Sopacie - za transport na mecze wyjazdowe.

Państwu Lucynie i Józefowi Ochojna (wła¶cicielom pralni) - za dbanie o czysto¶ć naszych koszulek.

Panu Krzysztofowi Siarkowskiemu - za ufundowanie drugiego prosiaka, pomoc finansow± dla klubu, jak również dbanie o morale piłkarzy po meczach.

Panu Januszowi Werewce (wła¶cicielowi F.H. JANEX) - za uzupełnienie stołów na imprezie, pomoc finansow± dla klubu, a także udostępnienie swoich samochodów, niezbędnych do szybkiego załatwiania spraw papierkowych, z którymi na pocz±tku się zmagali¶my.

Panu Jerzemu Fedorowiczowi - za zbiórkę pieniędzy oraz wsparcie finansów klubu.

Panu Józefowi Lasocie - za wsparcie finansowe oraz pomoc merytoryczn± dla klubu.

Państwu Zmaczyńskim - za udostępnienie Klubu Osiedlowego jako szatni podczas meczy.

Państwu Starowicz (wła¶cicielom sklepu) - za pomoc finansow± dla klubu.

Pani Grażynie Pabian (wła¶cicielce sklepu) - za pomoc finansow± dla klubu.

Panu Mirosławowi Szczypczykowi (wła¶cicielowi sklepu) - za pomoc finansow± dla klubu.

Panu Markowi Wojasowi (wła¶cicielowi myjni i serwisu opon) - za wsparcie finansowe dla klubu.

Panu Markowi Pałce - za wsparcie finansowe dla klubu.

Panu Hubertowi Mulawie (Cafe Internet) - za wsparcie finansowe dla klubu.

Gor±ce "dziękujemy" wszystkim, których nie wymienili¶my wyżej, a pomagali w pracach na boisku, lub hojnie napełniali skarbonki podczas meczy.

Na koniec jeszcze raz wielkie dziękujemy dla s±siednich klubów, bez pomocy których pewnie dzisiaj by nas nie było. Mam tu na my¶li PŁOMIEŃ Kostrze (Janusz Michorczyk, Sławomir Jedynak) i TRAMWAJ Kraków(Stanisław Spólnik)