baner
Nr konta bankowego: 32 1090 1665 0000 0001 3140 2240
Strefa członkowska

Informacje

Stowarzyszenie Klubu Sportowego PYCHOWIANKA Kraków

Forma prawna:
Stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa organu prowadzącego rejestr:
Sąd Rejonowym dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Nazwa rejestru:
- Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Rejestr Przedsiębiorców

Numer KRS:
0000537194

Data rejestracji:
31.12.2014


Przepisy na podstawie, których stowarzyszenie funkcjonuje:
- Statut
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
- Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Władze Stowarzyszenia Klubu Sportowego PYCHOWIANKA KRAKÓW:
a.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klubu,
b.Zarząd,
c.Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz:
3 lata

Kadencja obecnych władz:
do 03.04.2019

Barwy:
biało-niebieskie

NIP:
676-22-44-264
REGON:
356737236
Konto:
Santander Bank Polska
Nr 32 1090 1665 0000 0001 3140 2240


Adres:
Ul. Przełom 5
30-376 Kraków


Adres boiska:
KS Borek Kraków, ul. Żywiecka 13

Sekcje:
Piłka nożna:
- drużyna Seniorów

Kontakt:
pychowianka@gmail.com
tel: 608 211 695

Prezes
Łukasz Góral

Wiceprezes
Piotr Mrozek

Członkowie Zarządu
Eugeniusz Grodecki
Krzysztof Kuzyk
Łukasz Balicki