baner
Nr konta bankowego: 32 1090 1665 0000 0001 3140 2240
Strefa członkowska
2020-06-27 14:05:10 - Kasza

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego PYCHOWIANKA Kraków informuje,

że zgodnie z § 20 ust. 3 oraz ust. 7 lit. a. Statutu Stowarzyszenia Klubu Sportowego PYCHOWIANKA Kraków z dnia 9 lutego 2014 roku, w dniu 11.07.2020 roku, w lokalu Piwo Kawiarnia KORBA mieszczącym się na placu Jana Matejki 6 w Krakowie, o godzinie 18.00 w pierwszym terminie i 18.30 w drugim terminie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 
w dniu 11.07.2020 r. godz. 18.00
 
1. Otwarcie zebrania.
 
2. Stwierdzenie quorum.
 
3. Wybór Przewodniczącego obrad.
 
4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 
7. Sprawozdanie z działalności za rok 2019.
 
8. Analiza wyników sportowych w roku 2019.
 
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019.
 
10. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego za rok 2019.
 
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
 
12. Plany na rok 2020.
 
13. Dyskusja nad planami na rok 2020.
 
14. Wolne wnioski.
 
15. Zamknięcie zebrania.

Komentarze

Brak komentarzy